Paweł Dudzicz

Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych. Doskonały analityk. Świetnie porusza się w zarówno w obszarze problematyki ubezpieczeń na życie jak i ubezpieczeń majątkowych. Wieloletni pracownik Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zaangażowany w badanie relacji podmiotów nadzorowanych przez KNF z ich klientami. Służył wiedzą ekspercką w szeregu projektów legislacyjnych związanych z rynkiem ubezpieczeń (w tym m.in. w zakresie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK).

Prowadził również szkolenia dla pracowników instytucji nadzorujących rynek finansowy w innych krajach (w ramach projektów pomocowych prowadzonych przez UKNF).