Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

Administratorem danych jest SWC Group Sp. z o.o. , 00-141 Warszawa.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę o przesłanie wiadomości na wskazany wyżej adres siedziby spółki lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przetwarzamy następujące rodzaje danych:

Kategorie danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

1. Dane osób fizycznych występujących w imieniu Dostawców i Klientów.
2. Dane kontaktowe w postaci e-mail, adresów pocztowych i numerów telefonów.

1. Świadczenie bądź przygotowanie do świadczenia usług na rzecz Klientów.
2. Wykonanie lub przygotowanie do wykonywania umów z Dostawcami.

art. 6 ust. 1 pkt b RODO

Dochodzenie roszczeń wynikających z umów i innych zdarzeń prawnych zaszłych w relacjach
z Klientami i Dostawcami

art. 6 ust. 1 pkt f RODO

Podanie tych danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić nam zawarcie umowy, uniemożliwić wykonanie obowiązków wynikających z już zawartej z Państwem umowy, bądź uniemożliwić dokonanie innej czynności, której Państwo od nas oczekują.
Dane będziemy przetwarzać do momentu upływu późniejszego z następujących terminów:

  1. terminu, po którym przedawniłyby się roszczenia wynikające z umów, które nas wiązały lub
  2. terminu do przechowywania dowodów księgowych zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, albo
  3. 10 lat od daty ostatniego kontaktu mailowego z Państwa strony.

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo sprostowania lub uzupełnienia danych, jeżeli nie odpowiadają one rzeczywistości,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora.

Biuro w Warszawie

Poznańska 24/25
00-685 Warszawa, 
  (+48) 22 509 60 03
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Kontakt          Lokalizacja