Usługi

Rejestracja i ochrona własności intelektualnej

Rejestracja i ochrona własności intelektualnej

w USA, EU, Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Ukrainie, Gruzji.

Pomagamy skutecznie chronić własność intelektualną (znaki towarowe, prawa autorskie, logo, patenty), w tym m.in.: