AUDYTY PRAWNE

Oraz prawno-finansowe

Przy wsparciu naszych partnerów oferujemy prowadzenie audytów prawnych oraz prawno-finansowych.

W obszarze prawno-podatkowym audyty obejmują weryfikację zgodności procedur i procesów badanego podmiotu z przepisami w zakresie:

W obszarze prawnym audyty obejmują weryfikację procedur i procesów badanego podmiotu w zakresie:

Na życzenie klienta audyt może uwzględniać kompleksowy przegląd wszystkich zagadnień prawnych.

Efektem przeprowadzonego audytu jest szczegółowy raport, przedstawiający zidentyfikowane ryzyka i propozycje działań, zmierzających do ich wyeliminowania.

Zainteresowanych audytem prosimy o kontakt pod adresem: audyty@swclaw.pl